PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2564 ที่ อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2564 ที่ อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้า วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการรักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2564โดยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนบ้านเจดีย์ หมู่ ที่ 5 และบ้านเจดีย์ใหม่ หมู่ที่ 11 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เพื่อใช้เป็นแหล่ง น้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรของประชาชนในพื้นที่กว่า 350 หลังคาเรือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง ได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชน บ้านเจดีย์ หมู่ ที่ 5 และบ้านเจดีย์ใหม่หมู่ที่ 11 ต.ขุนตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ในการสร้างฝาย หลังจากนั้นได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่และทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

สำหรับการก่อสร้างฝายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้วัสดุที่เหลือใช้จากการทำงาน เช่น เสาไฟฟ้า เสาตอม่อ คอนสาย ที่หมดอายุ ชำรุดจากการใช้งาน นำมาเป็นวัสดุหลัก ในการสร้างฝาย โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนเครื่องมือในการก่อสร้าง และพลังพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ร่วมมือ ร่วมแรงกาย แรงใจ ในการก่อสร้างฝายในครั้งนี้มากกว่า 100 คน

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *