โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว ทำเก๋ จัดพิธีมอบปลอกแขนให้กับสภานักเรียน

โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว ทำเก๋ จัดพิธีมอบปลอกแขนให้กับสภานักเรียน ที่โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ว ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยการนำของ ส.ต.ต.สำราญ คำเฟืองฟู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดพิธีมอบปลอกแขน ให้กับสภานักเรียน โรงเรียนฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2564

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว กล่าวว่าในการมอบปลอกแขนนึ้ เป็นการเตือนสติให้คณะกรรมการสภานักเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

และสำนึกในความเป็นชาติไทย มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาโรงเรียน อย่างสร้างสรรค์ ตามกฎ กติกา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขยายผลกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โรงเรียนจะได้ปลูกฝังสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตให้นักเรียน

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *