นายอำเภอเทิง เชิญชวนร่วมกิจกรรม Kick Off ใส่หน้ากากอนามัย 100%

นายอำเภอเทิง เชิญชวนร่วมกิจกรรม Kick Off ใส่หน้ากากอนามัย 100% เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเทิง และประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเทิง (ศปก.อำเภอเทิง) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่แพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลตับเต่า

ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ในการกำหนดให้เป็นพื้นที่ตำบลควบคุม และกำหนดสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิง นายอำเภอเทิง เผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ตำบลตับเต่า

ซึ่งมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มการติดเชื้อขยายเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ในทุกเขตพื้นที่อำเภอเทิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ดำเนินการและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

  1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหะสถานหรือสถานที่พำนัก หรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  2. ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
  3. ร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่สาธารณะ ตลาดสด และสถานที่อื่นๆ
  4. ให้หลีกเสี่ยงหรืองดเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด โดยไม่จำเป็น

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *