โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวต้อนรับ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมทั้งแนะนำทีมรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

และคณะกรรมการที่ร่วมนำเสนอข้อมูล ตอบข้อซักถาม และนายธัชกร สายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการนิเทศ ติดตาม และแนะนำคณะศึกษานิเทศก์ที่ร่วมนิเทศตามสาขาวิชา

โดยในช่วงเช้าได้รับชมข้อการนำเสนอข้อมูลในภาพรวมของโรงเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามลำดับ การอภิปราย ซักถามข้อสงสัย สรุปและสะท้อนการดำเนินการ ในช่วงบ่ายเข้าสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Online 100% แลกเปลี่ยน สะท้อนผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และสรุปผลการนิเทศ ติดตาม

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *