สร้างรั้วบ้านด้วยตัวเอง รั้วบ้าน ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่

รั้วบ้าน นอกจากจะเป็นเครื่องกำหนด เขตแดนของพื้นที่บ้าน ทั้งหมดแล้ว ยังช่วยป้องกันอันตราย ให้กับตัวบ้านได้อีกด้วย และรั้วบ้าน ก็ยังเป็นสิ่งแรก ที่คนที่สัญจรไปมา สามารถสังเกตเห็นได้ ออกแบบบ้าน ในการก่อสร้างรั้วบ้าน มีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบหลัก หรือขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

 • เสาเข็ม เสาเข็มที่ใช้ในการสร้างรั้วกันส่วนใหญ่จะใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมยาว 6 เมตร บางช่างก็เอาเสาเข็มยาว 3 เมตรมาใช้กันก็มี
 • เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีตที่ที่ใช้ เป็นเหล็กกลม หรือเหล็กข้ออ้อย
 • คอนกรีต
 • สเตย์ หรือตัวรั้งรั้วไม่ให้เอียง ปรกติจะใช้ในกรณีที่รั้วมีความยาวมากๆ หรือ ระดับดินถมของบ้านเรากับที่ดินข้างเคียงต่างกันมาก
 • อิฐก่อผนังรั้วอิฐที่ใช้ในการทำรั้ว ใช้อิฐบล็อค อิฐมอญ หรือ อิฐประเภทอื่น
 • การฉาบรั้วรั้วนั้นมีการฉาบทั้งแผง หรือ แค่ทำการไล้ปูนแล้วเซาะร่อง ซึ่งอย่างหลังนี่ถูกกว่า
 • ทับหลัง ทับหลังที่อยู่ด้านบนของรั้ว ซึ่งบางบ้านในกรณีที่รั้วสูงเกินกว่า 2 เมตร อาจจะทำทับหลังตรงกลางคั่นอีกชั้นหนึ่งก็ได้
 • บัวปูนตกแต่งรั้ว
 • วัสดุตกแต่งรั้วอื่นๆ เช่น ไม้ สแตนเลส เหล็ก กรุหิน กรุกระเบื้อง
 • สีที่ใช้ทารั้ว

สำหรับการตีราคาในการสร้างรั้ว ส่วนใหญ่ช่างจะตีราคาต่อเมตรในส่วนของการกำหนดงานประมาณสำหรับรั้วนั้น ควรกำหนดไว้ 3 ส่วนคือ

 1. รั้วส่วนที่ไม่ได้โชว์ ส่วนใหญ่จะอยู่ด้านข้างบ้าน หรือหลังบ้าน
 2. รั้วส่วนที่ต้องการโชว์ เช่นรั้วด้านหน้า หรือรั้วด้านข้างกรณีที่ดินเป็นแปลงหัวมุม
 3. ประตูรั้ว

อย่างไรก็ตาม การสร้างรั้ว ควรคำนึงถึงความสูงของรั้วที่เหมาะสม และช่วยป้องกันการโจรกรรมได้ด้วย นอกจากนี้ ยังควรเลือกให้มีความเหมาะสม และเข้ากันกับตัวบ้าน ซึ่งหากได้บริษัทรับสร้างบ้านที่ดี ก็จะช่วยในส่วนนี้ได้มาก

รั้วบ้านต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่

กฎหมายหลักที่ควบคุมการก่อสร้างก็คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 ซึ่งกำหนดให้เราต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และกำหนดลักษณะของอาคารต่าง ๆ ไว้

ตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา 4 ให้คำนิยามของอาคารไว้ว่า

“อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้าสำนักงานและสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง

 1. อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน
 2. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย
 3. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
  • ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม
  • ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
 1. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา 8 (9)

ต้องสร้างรั้วบ้านตรงส่วนไหนของแนวเขต

ตำแหน่งของการสร้างรั้ว ก็เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินเลย ถ้าเป็นรั้วที่ติดกับที่สาธารณะ ตัวรั้วทั้งหมดจะต้องอยู่ในที่ดินของเรา จะมีส่วนล้ำเข้าไปในที่สาธารณะไม่ได้ แต่ถ้าเป็นรั้วที่ติดกับที่ดินเอกชน ถ้าหากไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน ก็จะต้องสร้างภายในเขตที่ดินของเรา ทั้งหมดเช่นกัน แต่หากตกลงกันได้ ก็สามารถสร้างรั้วตรงกึ่งกลางแนวเขตได้

สิทธิในรั้วที่ติดต่อกับที่ดินเอกชน

กรรมสิทธิ์ในรั้วถ้าเรา สร้างทั้งหมดในเขตของเราเอง ก็ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเองทั้งหมด เพื่อนบ้านด้านติดกันจะมาทำอะไรกับรั้วไม่ได้ แต่ถ้าสร้างตรงกึ่งกลางแนวเขตโดยเพื่อนบ้านยินยอม ถ้าไม่ได้ตกลงอะไรเป็นพิเศษก็น่าจะถือว่าตกลงให้รั้วเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างเรากับเพื่อนบ้านโดยปริยาย

ดังนั้น รั้วด้านที่ติดกับเพื่อนบ้านก็เป็นสิทธิของเพื่อนบ้านที่จะทาสี หรือทำอะไรก็ได้ตราบที่ไม่กระทบกับโครงสร้างของฝั่งเรา สำหรับการซ่อมแซมรั้วนั้น ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ก็ต้องซ่อมไป คือ ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนเดียวก็ต้องซ่อมคนเดียว ถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมก็ช่วยกันออกค่าซ่อม

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *